Kiralık Vidanjör

Efebey Vidanjör, üzerinde vakum sistemi yer alan ve bu sistem sayesinde genellikle evsel ve endüstriyel nitelikli atık suları üzerinde yer alan tanka dolduran araçtır.
Vidanjörler, yoğunluklu olarak, atıksu altyapı sisteminin kurulmadığı yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinde kullanılmaktadır.
Bilinen ve genellikle rastlanılan kullanım amaçları dışında özellikle atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve devreye alınması aşamalarında aşılama çamurlarının transferinde, atıksu arıtma tesisi tanklarının temizliğinde sıklıkla kullanılırlar.
Bir vidanjörün imalatı aşamalarından sonra yapılacak çalışmaların takibi amacıyla, bağlı bulunduğu ilin sular idaresinden vidanjör çalıştırma ruhsatı alması gerekmektedir.
Efebey Vidanjör Firması olarak, uzun süredir,çalışmalarında konunun idari ve teknik yönden öneminin bilincinde olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Genel Olarak;
– Evsel atıksuların taşınması,
– Endüstriyel atıksuların taşınması,
– Foseptik tanklarının boşaltılması,
– Atıksu depolama tanklarının boşaltılması,
– Aerobik aşılama çamuru temini,
– Anaerobik aşılama çamuru temini,
– Yağmur suyu birikintilerinin boşaltılması,
– Firma içlerinde sıvıların taşınması,
– Tank tabanlarında biriken çamurların çekilmesi, vb. hizmetler firmamız tarafından sağlanmaktadır.